Нүүр хуудасАрилжааны мэдээ

Арилжааны мэдээ

 • 11-р сарын 28 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  161’400.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  161’400.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  5’650 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Угаасан цайвар ноолуур1кг162’800.00₮0
  Угаасан бараан ноолуур1кг160’000.00₮0
  Самнасан цагаан ноолуур (1-р зэрэг)1кг238’000.00₮0
 • 11-р сарын 17 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  8’200.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  8’200.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  11’000 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Тэмээний ноос (их биеийн, цайвар, угаасан)1кг8’529.49₮0
  Тэмээний ноос (их биеийн, бараан, самнасан)1кг14’300.00₮0
  Тэмээний ноос (зогдрын, бараан, угаасан)1кг7’750.00₮0
 • 10-р сарын 18 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  26’500.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  26’500.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  300 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Бодын хөөвөр (сарлагийн, цайвар, самнасан)1кг28’000.00₮0
  Бодын хөөвөр (сарлагийн, бараан, самнасан)1кг25’000.00₮0
 • 12-р сарын 06 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  3’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  3’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  9’600 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Хонины ноос (үргэлж, цагаан, угаасан)1кг2’100.00₮0
  Хонины ноос (доод ангийн, угаасан)1кг1’400.00₮0
  Хонины ноос (үргэлж, цагаан, самнасан)1кг3’000.00₮0
 • 08-р сарын 13 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  565’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  565’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  500 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Хүнсний буудай (3-р ангиллын)1кг550’000.00₮0
  Хүнсний буудай (2-р ангиллын)1кг565’000.00₮0
 • 12-р сарын 08 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  1’500’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  1’500’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  620 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Тосны ургамал (шар)1кг1’500’000.00₮0
 • 12-р сарын 06 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  1’200.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  1’200.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  11’600 кг
  Арилжааны үнэ