Захиалгын сан

12-р сарын 8 үеийн байдлаар
Барааны кодАвах / ЗарахТоо хэмжээБогцын үнэНэгж үнэБогцод байх хэмжээХэмжих нэгж
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Авах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн
Тосны ургамал (шар)Зарах621’500’000.001’500’000.001.00тонн