Тээвэр

Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч нь Биржээр арилжаалагдсан барааг худалдан авсан харилцагчтай ачилт, буулгалт, маршрут, тээвэрлэлтийн нөхцлийг тохирч, тээвэрлэлтийн гэрээг байгуулж ачаа тээврийн үйлчилгээг үзүүлнэ. Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч нь бараа, түүхий эдийг ачиж, тээвэрлэлт хийж эхэлснээс хойш хүлээн авах агуулахад буулгаж, бараа хүлээлцсэн баримт үйлдэх хүртэл хугацаанд тээвэрлэж буй бараа, түүхий эдийн чанар, хэмжээ, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.

Тээвэр

 • Арьс шир ноос ноолуур

  Хаан тэлмэн ХХК

  Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт баг, Үйлдвэрийн хэсэг
  Идэвхтэй
  Тээвэр
  Хаан тэлмэн ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  9 сар, 2021

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт баг, Үйлдвэрийн хэсэг

  Товч танилцуулга:

  Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

  Түүхий эдийн тээвэр

  Ньюспэйс ХХК

  Завхан аймаг
  Идэвхгүй
  Тээвэр
  Ньюспэйс ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  9 сар, 2021

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  Завхан аймаг

  Товч танилцуулга:

  Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.