ХААБАрилжаа

Арилжаа

Арилжааны цагийн хуваарь:

 • 10-р сарын 06 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  113’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  113’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  36’400 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Боловсруулаагүй цайвар ноолуур1кг114’000.00₮0
  Боловсруулаагүй бараан ноолуур1кг112’000.00₮0
 • 09-р сарын 27 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  14’300.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  14’300.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  700 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Тэмээний ноос (их биеийн, цайвар, угаасан)1кг8’600.00₮0
  Тэмээний ноос (их биеийн, бараан, самнасан)1кг14’300.00₮0
 • 08-р сарын 31 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  28’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  28’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  200 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Бодын хөөвөр (сарлагийн, цайвар, самнасан)1кг28’000.00₮0
 • 10-р сарын 05 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  1’400.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  1’400.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  75’000 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Хонины ноос (үргэлж, цагаан, угаасан)1кг2’100.00₮0
  Хонины ноос (доод ангийн, угаасан)1кг1’400.00₮0
 • 08-р сарын 13 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  565’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  565’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  500 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Хүнсний буудай (3-р ангиллын)1кг550’000.00₮0
  Хүнсний буудай (2-р ангиллын)1кг565’000.00₮0
 • 09-р сарын 09 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  1’500’000.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  1’500’000.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  1’000 кг
  Арилжааны үнэ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 ₮
  Арилжаалагдсан хэмжээ
  Нийт арилжаалагдсан:
  0 кг
  Төрлүүд
  НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Тосны ургамал (шар)1кг1’500’000.00₮0
 • 09-р сарын 27 үеийн ханшаар тооцов
  Өнөөдрийн жигнэсэн дундаж үнэ:
  1’200.00₮
  Нийт арилжаалагдсан дүн:
  1’200.00 ₮
  Нийт арилжаалагдсан хэмжээ:
  13’550 кг
  Арилжааны үнэ