• Улаан буудай

  Буудай нь морфологи, биологийн шинж чанар, зориулалтаар 20 орчим зүйлд хуваагдана. Үүнээс зөөлөн, хатуу, карликийн буудай дэлхийн нийт буудайн үйлдвэрлэлийн 90 орчим хувийг эзэлдэг. Тариалах аргаар нь өвөлжих, зусах гэж ангилна. Монгол улсад цаг агаарын болон хөрсний нөхцөлд тохирсон хэд хэдэн төрлийн сортуудыг тариалж байна. Үүнд: Дархан-165Бурятская-34Дархан-74Дархан-131Дархан-173Халхгол-1ОрхонДархан-106Алтайская-50СэлэнгэДархан-47Дархан-34Дархан-166Дархан-144 зэрэг сортууд багтдаг.

  Монгол улс 2021 онд 566,2 мянга гаруй тонн буудай хураан авсан.

  Тархалт

  Монгол орны байгаль экологи, газарзүйн бүх бүс нутагт тархсан.

  map
 • НэрХэмжих нэгжҮнэӨөрчлөлтГрафик
  Боловсруулаагүй, бараан, борлон, шүдлэн, ЯН1кг136’500.00₮0
  Боловсруулаагүй, цайвар, борлон, шүдлэн ЯН1кг138’500.00₮0
  Боловсруулаагүй, бараан, нас гүйцсэн, ЯН1кг136’500.00₮0
  Угаасан цагаан цайвар, I зэрэг, ЯН1кг196’930.54₮0
  Угаасан бараан, II зэрэг,ЯН1кг194’040.03₮0
  Самнасан, цагаан цайвар, I зэрэг, ЯН1кг277’000.00₮0
  Самнасан бараан, I зэрэг, ЯН1кг273’000.00₮0
 • ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ “ЯМААНЫ НООЛУУР”-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
  НЭГ. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН АНГИЛАЛ, КОД

  1.1. Биржийн барааг экспортлохдоо “Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжигдсан бараа, түүхий эдийн тодорхойлолт”-д БТКУС-ын кодын дагуу тэмдэглэл хийнэ.

  1.2. Биржийн бараа нь арилжаанд захиалга оруулах болон холбогдох бусад бичиг баримтад хэрэглэгдэх тусгай кодтой байна. Ямааны ноолуурын код нь “АААБВГ” 6 оронтой тоо байна.

  Үүнд:

  “ААА” нь биржийн барааны нэрийг илтгэх ба ямааны ноолуурын дугаар нь “001” байна.

  “Б” нь ямааны ноолуурын өнгийг илтгэх ба 1-3 хүртэл дугаарлана.

  Үүнд:
  1 – Цагаан
  2 – Цайвар
  3 – Бараан

  “Б” нь ямааны ноолуурын өнгийг илтгэх ба 1-3 хүртэл дугаарлана.

  Үүнд:
  1 – Цагаан
  2 – Цайвар
  3 – Бараан

  “Б” нь ямааны ноолуурын өнгийг илтгэх ба 1-3 хүртэл дугаарлана.

  Үүнд:
  1 – Цагаан
  2 – Цайвар
  3 – Бараан

  ХОЁР. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

  2.1. Ямааны завод ноос, 19.01-ээс дээш микрометр (мкм)-ийн голчтой ноолуур, ямаанаас бусад амьтны гаралтай ноолуур энэ тодорхойлолтод хамаарахгүй.
  2.2. Биржээр арилжих боловсруулаагүй ямааны ноолуур нь дараах техникийн шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
   Жигд атираатай, уян зөөлөн, өт хорхойд идэгдээгүй;
   Хаг, хогт хольцын хэмжээ нийт жингийн 10%-иас хэтрэхгүй;  Хэвийн чийглэг 11-13%;
   Хялгасны агууламжийн хэмжээ 30%-иас хэтрэхгүй байна.
  2.3. Боловсруулсан ямааны ноолуурын хувьд Монгол улсын MNS 3683-2007 стандартын техникийн шаардлагыг баримтална.

  ГУРАВ. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН САВЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТ
  3.1. Ямааны ноолуурыг савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд MNS 215- 2007 стандартыг баримтална.
  3.2. Биржээр арилжих ямааны ноолуурыг хариуцагч эзэн, итгэмжлэгдсэн агуулахад хүлээн авагчийн бүрдүүлсэн чанар, тоо хэмжээ, боловсруулалтын тухай мэдээллийг үндэслэн хаягжуулна.
  3.3. Ямааны ноолуурыг хадгалах итгэмжлэгдсэн агуулах нь MNS 5364-2011 стандартын шаардлагыг мөрдөж ажиллана.
  3.4. Биржийн барааг худалдан авагчийн хүсэлтээр итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчээр хүргэж болно.
  3.5. Хэрэв худалдан авагч биржийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийг ашиглахгүйгээр биржийн барааг хүлээн авах бол худалдах талын итгэмжлэгдсэн агуулахаас ачилт хийгдсэнээр хүргэлтийн үйл ажиллагаа дууссанд тооцно.

 • Суурилах бараа

  Ноолуурffff

  Гэрээний код

  <1><барааны код><дуусах сарын код ><өдөр><он> (Жишээ: 1001302K1116 гэж бараан боловсруулаагүй 1-р зэргийн ноолуурын 2016 оны 5-р сарын 11-нд хаагдах форвард гэрээ)

  Богцын хэмжээ

  10кг

  Арилжааны хуваарь

  Ажлын өдөр 11:00-12:00

  Гэрээ хаагдах өдөр

  1-12 саруудад

  Богцын үнийн хамгийн бага өөрчлөлт

  500 төгрөг

  Дэнчин

  Клиринг төлбөр тооцооны журам

  Барааны шаардлага

  “Хөдөө аж ахуйн биржээр ямааны ноолуурын тодорхойлолт” 2-р бүлэг

  Үнийн өөрчлөлтийн хязгаар

  RP±15%

  Үнэ тогтох аргачлал

  “Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам” 5.13.2-р хэсэг

  Хэлцэл баталгаажуулах өдөр

  Т+1 хэлцэл хийснээс нэг хоногийн дотор

  Гэрээ арилжаалах сүүлийн өдөр

  Гэрээ хаагдахаас өмнөх долоо хоногийн ажлын сүүлийн өдөр

  Зөвшөөрөгдөх жингийн хэлбэлзэл

  Гэрээ хаагдахаас өмнөх долоо хоногийн ажылн сүүлийн өдөр

  Гэрээ хаагдах мэдэгдэл

  Т+5( хүлээлцсэн өдрөөс тооцно)

  Төлбөр тооцооны нөхцөл

  Mах(±5%, 10кг)

  Хүлээлцэх цэг

  Итгэмжлэгдсэн агуулах

  Хүргэлт хийх хүлээлцэх горим

  “Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжаалах ямааны ноолуурын тодорхойлолт” 3-р бүлэг

  • 010

   Сүлэн дэнж хоршоо

   Говь-Алтай аймаг Хөхморит сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Сүлэн дэнж хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.06.16

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Говь-Алтай аймаг Хөхморит сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаТ.Оюун89981457
   011

   Дэлгэрэх хөвийн дэвшил хоршоо

   Өвөрхангай аймаг Тарагт сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Дэлгэрэх хөвийн дэвшил хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.05.19

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Өвөрхангай аймаг Тарагт сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаГ.Оюунгэрэл99327025
   012

   Ялгуусан эрхэт хоршоо

   Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Ялгуусан эрхэт хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.05.19

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаН.Адьяасүрэн99997925
   013

   Тэргүүн богд оргил хоршоо

   Өвөрхангай аймаг Богд сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Тэргүүн богд оргил хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.05.19

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Өвөрхангай аймаг Богд сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаБ.Пүрэвсүрэн99323951
   014

   Малчдын хамтын хүч хоршоо

   Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Малчдын хамтын хүч хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.05.19

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаХ.Алтанцэцэг99054079
   015

   Ширээт хөгжил хоршоо

   Төв аймаг Өндөрширээт сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Ширээт хөгжил хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.04.06

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Төв аймаг Өндөрширээт сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЦ.Оюун99656583
   016

   Нүүдэлчдийн хөгжлийн гараа хоршоо

   Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Нүүдэлчдийн хөгжлийн гараа хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.04.04

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаМ.Ермурат99418989
   017

   Түмний буян далай хоршоо

   Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Түмний буян далай хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.03.28

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЧ.Чулуунцэцэг99327246
   018

   Хонгор арвижих хоршоо

   Төв аймаг Аргалант сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Хонгор арвижих хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.03.28

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Төв аймаг Аргалант сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЦ.Энхбаатар99123257