ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

Хөдөө аж ахуйн бирж
Товч танилцуулга

Бирж 2013 оноос 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусталх хугацаанд нийт 1339 өдрийн арилжаа зохион байгуулж, арилжааны нийт дүн 4.3 их наяд төгрөгт хүрээд  байна.

Бирж үйл ажиллагаандаа ил тод, шударга зарчмыг баримталж, Монгол Улсын аймаг, сум бүрээс “онлайн” арилжаанд оролцож буй бараа, түүхий эд бэлтгэгч бүрийн тэгш оролцоог хангах, бараа, түүхий эдийн үнэ, ханшийн  мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй орон даяар шуурхай хүргэх олон улсын жишигт нийцсэн техник, технологийн шийдлийг санал болгосноор хөдөө аж ахуйн салбарын түүхий эд бэлтгэгчид өөрийн хөдөлмөр, баялгийг зах зээл дээр зүй зохистой үнэлүүлэх, улмаар бизнесийн орчинг бодитой үнэлэх, төлөвлөх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй танилцуулга 

icon

Эрхэм зорилго

Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын бараа, түүхий эдийг бэлтгэн нийлүүлэх, хадгалах, тээвэрлэх, биржээр арилжих тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх замаар малчид, хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх, үндэсний үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангах, экспортын орлогыг өсгөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ

icon

Бидний зорилт

Биржийн арилжаанд оруулах бараа, түүхий эдийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, биржийн зах зээлд оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон ложистикийн төвийг бий болгох, салбарын дэд бүтцийг сайжруулах, зах зээлийн хөрвөх чадварыг дээшлүүлэх, Компанийн засаглалыг сайжруулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх

icon

Бидний үнэт зүйл

Нэр хүнд, Хариуцлага, Үнэнч шударга зарчим, Мэргэшсэн боловсон хүчин, Ёс зүй, Дэвшилтэт технологи, Багаар ажиллах чадвар

Үйл ажиллагаа

Бирж нь бараа, түүхий эдийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл боломж, онцлогоос шалтгаалан худалдагч, худалдан авагч талуудын бараа, түүхий эд худалдах, худалдан авах гэрээг үндэслэн төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэх буюу хоёр талт клирингийн зарчмаар төлбөр тооцоо, клирингийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

icon

Арилжаа

Спот, Форвард, Фьючерс, Опцион гэсэн 4 төрлийн гэрээгээр хуваарийн дагуу арилжаа явагдана.

icon

Гишүүнчлэл

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны эрхтэй байнгын гишүүд болон итгэмжлэл олгосон гишүүнчлэлтэй.

icon

Клиринг, төлбөр тооцоо

Арилжаанд оролцогч нь дараах дансуудыг ашиглан дэнчингийн мөнгө болон гэрээний төлбөрийг байршуулна.

icon

Логистик

Өөрийн болон итгэмжлэгдсэн агуулах, тээврийн байгууллагууд.

Хамтрагч байгууллагууд

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo