Зураг

400 дэх арилжаа

2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр Хөдөө аж ахуйн биржийн 400 дэх удаагийн арилжаа амжилттай зохион байгуулагдаж нийт арилжааны дүн “НЭГ ИХ НАЯД ХОЁР ЗУУН ГУЧИН ХОЁР ТЭРБУМ” төгрөг давлаа. Өдрийн дундаж арилжааны дүн 3,1 тэрбум төгрөг байна.