Зураг

Гэрээний стандарт

 

Бодын хөөврийн гэрээний стандарт (спот)

Завод ноосны стандарт гэрээ (спот)

Малын стандарт гэрээ (спот)

Малын стандарт гэрээ (форвард)

Ноолуурын стандарт гэрээ (спот)

Ноолуурын стандарт гэрээ (форвард)

Тосны ургамалын стандарт гэрээ (спот)

Тэмээний ноосны стандарт гэрээ (спот)

Хонины ноосны стандарт гэрээ (спот)

Хүнсний буудайн стандарт гэрээ (спот)

Ямааны завод ноосны стандарт гэрээ (спот)

Ямааны ноолуур тэмээний ноосны сэв хялгасны гэрээний стандарт