Зураг

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрөл олгов.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаар Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн доорх нэр бүхий 8 компанид тусгай зөвшөөрлийг олгов.
Үүнд:

  1. Хонгорын таван эрдэнийн хишиг ХХК
  2. Лотус комэкс ХХК
  3. МЭТУ ХХК
  4. Өвөр таван эрдэнийн шим ХХК
  5. Цэц инвест ХХК
  6. Бадархундага оргил ХХК
  7. Мөрөн таван эрдэнэ ХХК
  8. Ханбүргэд хэнтий ХХК