Зураг

2014 оны 1 сарын мэдээ

2014 оны 1 сарын мэдээ

2014 оны 1 дүгээр сард Хөдөө аж ахуйн бирж 11 өдрийн арилжаа хийж нийт 650 кг ямааны ноолуур 78 сая төгрөгөөр, 123 тонн тэмээний ноос 611.5 сая төгрөгөөр, 275 тонн ямааны завод ноос 14.5 тэрбум төгрөгөөр, 7 566 тонн тосны ургамал 6.1 тэрбум төгрөгөөр тус тус арилжигдлаа.