Зураг

2014 оны 2 сарын мэдээ

2014 оны 2 сарын мэдээ

2014 оны 2 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 12 өдрийн арилжаа зохион байгуулж нийт 281.5 тонн ямааны завод ноос 4.8 тэрбум төгрөгөөр, 11.3 тонн ноолуур 810 сая төгрөгөөр, 2 653 тонн тосны ургамал 2.1 тэрбум төгрөгөөр, 512 тонн хонины ноос 952.7 сая төгрөгөөр арилжагдаж нийт 8.6 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.