Зураг

2014 оны 3 сарын мэдээ

2014 оны 3 сарын мэдээ

2014 оны 3 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 13 өдрийн арилжаа зохион байгуулж нийт 386.6 тонн ямааны завод ноос 6.4 тэрбум төгрөгөөр, 178.6 тонн ноолуур 14.5 тэрбум төгрөгөөр, 65 тонн тосны ургамал 48.7 сая төгрөгөөр, 1360.7 тонн хонины ноос 2.8 тэрбум төгрөгөөр арилжагдаж нийт 23.8 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.