Зураг

2014 оны 4 сарын мэдээ

2014 оны 4 сарын мэдээ

2014 оны 4 дүгээр сард Хөдөө аж ахуйн бирж 22 өдрийн арилжаа зохион байгуулж нийт 2026.2 тонн ноолуур, 86.5 тонн ямааны завод ноос, 68.4 тонн тэмээний ноос, 271.6 тонн хонины ноос арилжигдаж нийт 168.3 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.