Зураг

2016 оны 2-р улирал

 

2016 оны 2-р улирлын мэдээ

Хөдөө аж ахуйн бирж 2016 оны 2 дугаар улирлын өдрийн арилжааны дундаж 4.9 тэрбум төгрөг байлаа. Арилжигдсан барааны хэмжээг 78% ноолуур, 19% хонины ноос, 2% тэмээний ноос, 1% ямааны завод ноосны арилжаа бүрдүүлж байна.