Зураг

2016 оны 3-р улирал

 

2016 оны 3-р улирал

Хөдөө аж ахуйн бирж 2016 оны 3 дугаар улирлын өдрийн арилжааны дундаж 2 тэрбум төгрөг байлаа. Арилжигдсан барааны хэмжээг 78% хонины ноос, 17% ноолуур, 5% тэмээний ноос, 1% бодын хөөвөрийн арилжаа бүрдүүлж байна.