Зураг

2016 оны 4-р улирал

 

2016 оны 4-р улирал

Хөдөө аж ахуйн бирж 2016 оны 4 дүгээр улирлын өдрийн арилжааны дундаж дүн 1.3 тэрбум төгрөг байлаа. Арилжигдсан барааны хэмжээг 75% хонины ноос, 9% ноолуур, 9% ямааны завод ноос, 7% тэмээний ноосны арилжаа бүрдүүсэн байна.