Зураг

2017 оны 1-р улирал

2017 оны 1-р улирал

Хөдөө аж ахуйн бирж 2017 оны 1 дүгээр улирлын өдрийн арилжааны дундаж дүн 905 сая төгрөг байлаа. Арилжигдсан барааны хэмжээг 39% ямааны завод ноос, 34% хонины ноос, 19% завод ноос, 6% ноолуур, 1% тэмээний ноосны арилжаа бүрдүүлж 30.8 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.