Зураг

2013 оны арилжааны мэдээ

Арилжааны мэдээ (2013.05.13-2013.05.17).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.05.20-2013.05.24).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.05.27-2013.05.31).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.06.03-2013.06.07).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.06.10-2013.06.14).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.06.17-2013.06.21).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.06.24-2013.06.28).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.07.08-2013.07.19).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.07.22-2013.07.26).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.07.29-2013.08.02).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.08.05-2013.08.09).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.08.12-2013.08.16).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.08.19-2013.08.23).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.08.26-2013.09.06).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.09.09-2013.09.13).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.09.23-2013.10.04).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.10.07-2013.10.11).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.10.14-2013.10.18).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.10.21-2013.10.25).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.10.28-2013.11.01).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.11.04-2013.11.08).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.11.11-2013.11.22).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.12.02-2013.12.06).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.12.09-2013.12.13).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.12.16-2013.12.20).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.12.23-2013.12.27).pdf

Арилжааны мэдээ (2013.12.30-2014.01.03).pdf

 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийн бирж 2013 оны 4 сарын 5-ны өдөр анхны арилжаагаа хийснээс хойш 12 сарын 30-ны өдөр хүртэл 131 удаагийн арилжаа зохион байгуулж нийт 1 005 тонн хонины ноос, 1 048 тонн тэмээний ноос, 6 382 тонн ноолуур 14 912 тонн тосны ургамал тус тус арилжиж нийт 403,600,648,000 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.