Зураг

Ноосны шимтгэлийн тухай үндэсний үйлдвэрлэгчид болон Хөдөө аж ахуйн биржийн зүгээс хэвлэлийн бага хурал хийлээ. 2018.07.19

Монголын ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоо, түүний гишүүн “Эрдэнэт хивс”, “Улаанбаатар хивс”, “Могул ноос”  мөн "Ноос Ирээдүй", "Сор кашимер", "Эрдэнэ Тех" ХХК, " Чин Хайрхан", "Ноосон бүтээгдхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоо" "Файн ноос" "Ноосон зангилаа" дундын хоршоо зэрэг үндэсний үйлдвэрүүд ирж оролцлоо.