Зураг

Биржийн гэрээнүүд

Арилжааны хуваарь

Спот арилжаа ажлын өдрүүдэд: 

Арилжаа явагдах өдрүүд

Цагийн хуваарь

Даваа - Баасан

11:00 – 12:00

 

Арилжаалагдах гэрээнүүд


Спот

Спот гэрээ нь шууд арилжаалах гэрээ бөгөөд бараа түүхий эдийг тогтоосон үнээр биет байдлаар арилжаалах гэрээ юм.

 

Форвард

Форвард гэрээ нь хугацаат гэрээ буюу бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд тохиролцсон нөхцлөөр биет байдлаар ирээдүйд нийлүүлж төлбөр гүйцэтгэх гэрээг хэлнэ.

 

Фьючерс

Бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд тохиролцсон үнээр ирээдүйд нийлүүлэх стандарт нөхцөл бүхий гэрээг нэг загварын буюу фьючерс гэрээ гэнэ.

  • Биржийн стандарт гэрээ (фьючерс)
  •   Ноолуур
  •   Мал
  •   Хүнсний буудай

 

Опцион

Бараа түүхий эдийг тоторхой хугацаанд тохиролцсон үнээр худалдан авах, худалдах эрх олгох хэлбэрийг хэлнэ.

  • Бирж одоогоор опцион гэрээ арилжиж эхлээгүй байна.