Зураг

Х.Баатар: ХАА-н Биржээр арилжсан түүхий эдийг "Монгол тээвэр нэгдэл "-н гишүүн компаниуд тээвэрлэн хүргэнэ.