Зураг

"Малчид хоршоод "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд" арилжаанд хэрхэн оролцох вэ" сургалт танилцуулга хийлээ

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК-ийн Стратеги судалгаа, хөгжлийн хэлтсийн захирал Ж. Мягмарсүрэн, тус хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М. Хулан нар малчид хоршоод "Хөдөө аж ахуйн бирж"-ийн арилжаанд  хэрхэн оролцох вэ" сэдэвт танилцуулга хийж малчид хоршоодтой санал солилцлоо.

                                 

                                   

                                 

                                

 

                               

Хөдөө аж ауйн арилжаанд малчид хоршоод хэрхэн оролцох гарын авлага