Зураг

Нядалгааны үеийн болон нядалгааны дараах гэмтэлгүй арьс ширийг үндэсний боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулна

    Нядалгааны үеийн болон нядалгааны дараах гэмтэлгүй арьс ширийг үндэсний боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Өөрөөр хэлбэл, хүн амыг чанарын баталгаатай, аюулгүй махаар ханган, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.