Зураг

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК нь ТВ5 телевизийн "Шинэ хөдөө" төсөл нэвтрүүлгийг дэмжин оролцож байна

   

Стратеги судалгаа, хөгжлийн хэлтсийн захирал Ж. Мягмарсүрэн