Зураг

ГАДНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД НООЛУУР ГАРГАЖ ОРЛОГО НЭМЭГДҮҮЛНЭ

                           

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ТӨХХК-ийн Стратеги, судалгаа, хөгжлийн хэлтсийн захирал Ж.Мягмарсүрэн