Зураг

ХААБ: Ноолуурын үнэ өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс буухгүй

                                   

Ноолуурын өргөтгөсөн дуудлага худалдааг хэд хэдэн аймагт нэмж зохион байгуулна. Ингэснээр малчид хоршоод нь дундын дамжлагагүйгээр шууд худалдан авагчын гар дээр ноолуураа борлуулах боломжтой болно.