Зураг

"Хөдөө аж ахуйн бирж" Төрийн өмчит ХХК нь ноолуурын төвлөрсөн дуудлага худалдаа зохион байгуулна

Хөдөө аж ахуйн бирж, ХХААХҮЯ, Сүхбаатар аймаг болон Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран “Ноолуурын төвлөрсөн дуудлага худалдаа”-г 2019 оны 3 дугаар сарын 22,23-нд Сүхбаатар аймгийн төвд, 3 дугаар сарын 24 нд Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр суманд зохион байгуулах гэж байна. Иймд малчид хоршоод болон үндэсний үйлдвэрүүдийг ноолуурын дуудлага худалдаанд өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Хөдөө аж ахуйн бирж нь цахим арилжаанаас гадна орон нутагт өргөтгөсөн дуудлага арилжааг 2017 оноос эхлэн жил бүр зохион байгуулж байгаа билээ.