Зураг

Хөдөө аж ахуйн бирж нь 2017 оноос "Ноолуурын төвлөрсөн дуудлага худалдаа"-г зохион байгуулж байна

"Хөдөө аж ахуйн бирж" Төрийн өмчит ХХК-ийн Стратеги судалгаа, хөгжлийн хэлтсийн захирал Ж.Мягмарсүрэн