Зураг

2013 онд ХААБ-ийн нийт ажилтнуудын дунд спортын цуврал арга хэмжээ зохион байгууллаа.

2013 онд ХААБ-ийн нийт ажилтнуудын дунд дараах төрлүүдээр спортын цуврал  арга хэмжээ зохион байгуулав. Үүнд: Боулинг, Хөл бөмбөг, Гар бөмбөг, Сагсан бөмбөг, Флорбол, Ширээний теннис

Д.Эрдэнэбат ахлагчтай Бүргэд баг тэргүүн байр эзэлж ялагч болсон

Ж.Эрдэнэболд ахлагчтай Вива баг дэд байр эзэлсэн.

Ж.Эрдэнэбат ахлагчтай Саарал баг болон П.Дашдорж ахлагчтай Ногоон багууд оноогоор тэнцсэн.