Зураг

Итгэмжлэлийн журам

 

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 1. Итгэмжлэгдсэн агуулахын гэрээний загвар

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 2. Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн гэрээ загвар

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 3. Бичиг баримтын бүрдэл хүлээн авсан баримт

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 4. Агуулахад биржийн бараа хүлээн авах баримт

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 5. Агуулахаас биржийн барааг хүлээлгэн өгөх, ачуулах баримт

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 6. Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчээр бараа хүргүүлэх хүсэлт

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 7. Хүргэлтийн даалгавар

Итгэмжлэлийн журам Хавсралт 8. Хүргэлт хийх мэдэгдэл

Агуулахын итгэмжлэлийн журам

Тээвэрлэгчийн итгэмжлэл олгох журам