Зураг

2014 оны арилжааны мэдээ

Aрилжааны мэдээ (2014.01.06 - 2014.01.10).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.01.13 - 2014.01.17).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.01.20 - 2014.01.24).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.01.27 - 2014.02.07).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.02.10 - 2014.02.14).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.02.17 - 2014.02.21).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.02.24 - 2014.02.28).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.03.03 - 2014.03.07).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.03.10 - 2014.03.14).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.03.17 - 2014.03.21).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.03.24 - 2014.03.28).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.03.31 - 2014.04.04).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.04.07 - 2014.04.11).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.04.14 - 2014.04.18).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.04.21 - 2014.04.25).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.04.28 - 2014.05.02).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.05.05 - 2014.05.09).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.05.12 - 2014.05.16).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.05.19 - 2014.05.23).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.05.26 - 2014.05.30).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.06.02 - 2014.06.06).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.06.09 - 2014.06.13).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.06.16 - 2014.06.20).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.06.23 - 2014.06.27).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.06.30 - 2014.07.04).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.07.07 - 2014.07.11).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.07.14 - 2014.07.18).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.07.21 - 2014.07.25).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.07.28 - 2014.08.01 ).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.08.04 - 2014.08.08 ).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.08.11 - 2014.08.14).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.08.18 - 2014.08.22).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.08.25 - 2014.08.29).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.09.01 - 2014.09.05).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.09.08 - 2014.09.12).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.09.15 - 2014.09.19).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.09.22 - 2014.09.26).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.09.29 - 2014.10.03).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.10.06 - 2014.10.10).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.10.13 - 2014.10.17).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.10.20 - 2014.10.24).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.10.27 - 2014.10.31).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.11.03 - 2014.11.07).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.11.10 - 2014.11.14).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.11.17 - 2014.11.21).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.11.24 - 2014.11.28).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.12.01 - 2014.12.05).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.12.08 - 2014.12.12).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.12.15 - 2014.12.19).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.12.22 - 2014.12.26).pdf

Aрилжааны мэдээ (2014.12.29 - 2015.01.02 ).pdf

Хөдөө аж ахуйн бирж 2014 онд 181 удаагийн арилжааг зохион байгуулж 6123.7 тонн ямааны ноолуур, 12 535 тонн тосны ургамал, 1018.2 тонн тэмээний ноос, 7 641 тонн хонины ноос, 1 546.2 тонн ямааны завод ноос, 24 тонн тэмээний завод ноос, 878. 3 тонн хонины завод ноос, 12 толгой хонь тус тус арилжсан байна.