Зураг

ХААБ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ.

2017 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдөр “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаан болов.

          Тус хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэж  шийдвэрлэв. Үүнд:

  1. Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журамд өөрчлөлт оруулах тухай 
  2. Биржийн 2017 оны бизнес төлөвлөгөө
  3.  Санхүүгийн зохицуулах хорооноос  санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл
    арилжих тусгай зөвшөөрөл авах тухай