Зураг

Төлийн тоо өмнөх 7 хоногоос 2.7 саяар нэмэгдлээ

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ

Оны эхний 28.2 сая хээлтэгчийн  52.1 хувь буюу 14 сая 540.0 мянган эх мал төллөж  13 сая 930.7 мянган төл бойжиж байна. Энэ нь Монгол Улсын мал сүрэг одоогийн байдлаар  47.9 мянган ботго, 216 мянган унага, 506.9 мянган тугал, 7 сая 697 мянган хурга, 5 сая 460 мянган ишгээр өссөн үзүүлэлт юм. Төл бойжилт 95.7 хувьтай байна. Төлийн тоо өмнөх 7 хоногоос 2.7 саяар нэмэгдлээ.