Зураг

Биржийн гэрээнүүд

Арилжааны хуваарь

Спот арилжаа ажлын өдрүүдэд: 

Арилжаа явагдах өдрүүд

Цагийн хуваарь

Даваа - Баасан

11:00 – 12:00

 

Арилжаалагдах гэрээнүүд


Спот

Спот гэрээ нь шууд арилжаалах гэрээ бөгөөд бараа түүхий эдийг тогтоосон үнээр биет байдлаар арилжаалах гэрээ юм. Ноолуур

 • Ямааны завод ноос
 • Бодын хөөвөр
 • Хонины ноос
 • Тэмээний ноос
 • Завод ноос
 • Мал
 • Хүнсний буудай
 • Тосны ургамал
 • Форвард

  Форвард гэрээ нь хугацаат гэрээ буюу бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд тохиролцсон нөхцлөөр биет байдлаар ирээдүйд нийлүүлж төлбөр гүйцэтгэх гэрээг хэлнэ. Ноолуур

 • Мал
 • Хүнсний буудай
 • Фьючерс

  Бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд тохиролцсон үнээр ирээдүйд нийлүүлэх стандарт нөхцөл бүхий гэрээг нэг загварын буюу фьючерс гэрээ гэнэ. Цааш унших 

  • Биржийн стандарт гэрээ (фьючерс)
  • Ноолуур
  • Мал
  • Хүнсний буудай

  Опцион

  Бараа түүхий эдийг тоторхой хугацаанд тохиролцсон үнээр худалдан авах, худалдах эрх олгох хэлбэрийг хэлнэ.Цааш унших

  • Бирж одоогоор опцион гэрээ арилжиж эхлээгүй байна.