Сургалт нь сар бүрийн эхний долоо хоног бүр ХААБ-ын Арилжааны танхимд явагддаг байна.