Өндөр сант тахилга хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Төв аймаг, Эрдэнэсэнт сум