Файн ноос ХХК
Гишүүнээр элссэн огноо:

9 сар, 2021

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Баян-Өлгий аймаг, Өлгийн сум, “Их булан”-д байршилтай үйлдвэрийн зориулалтай байр