Дэлгэрэх хөвийн дэвшил хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.05.19

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Өвөрхангай аймаг Тарагт сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаГ.Оюунгэрэл99327025