Нүүдэлчдийн хөгжлийн гараа хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.04.04

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаМ.Ермурат99418989