Орлогоо овоо цээл хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.03.10

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Төв аймаг Цээл сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаД.Одонбилэг99464464