Сэрүүн галтайн андууд хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.06.27

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Хэнтий аймаг Дадал сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаА.Түвшинтөгс88117580