Сүлэн дэнж хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.06.16

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Говь-Алтай аймаг Хөхморит сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаТ.Оюун89981457