Хаан тэлмэн ХХК
Гишүүнээр элссэн огноо:

9 сар, 2021

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг

Товч танилцуулга:

Хаан Тэлмэн ХХК компани анх 2008 он үүсгэн байгуулагдаж малын гаралтай түүхийн эд бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. 2013 онд Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх бүхий тусгай зөвшөөрлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 27 ны 501/10 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрх авч биржийн арилжаанд дараах төрлөөр оролцож байна үүнд: • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур • Ямааны Угаасан ноолуур • Ямааны самнасан ноолуур • Хонины ноос • Бодын хөөвөр • Тэмээний ноос • Завод ноос • Рапс • Хүнсний буудай Мөн манай компани Хөдөө аж ахуйн биржтэй нягт холбоотой ажиллаж гишүүн нэмэгдүүлэх зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Зүүн бүрэн сумад тестийн арилжааг зохион байгуулж байсан. Одоо манай компани нь Захирал, нягтлан бодогч, захиалгын 1 брокер, барааны 1 брокертой Улаанбаатар хот үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
Ямааны Угаасан ноолуур
Ямааны самнасан ноолуур
Хонины ноос
Гишүүд:

Одоо манай компани нь Захирал, нягтлан бодогч, захиалгын 1 брокер, барааны 1 брокертой Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сумын 5- дугаар багт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Албан тушаал Нэр Утас
1ЗахиралО.Батсүлд99114542
1Барааны брокерГ.Даваасүрэн99093450
Сүүлийн 3 жилийн арилжаа хэлцлийн тоо гарчиг
Он Нийт арилжааны тоо Нийт хэлцлийн тоо
202173283
202079564
2019113568