Хонгор арвижих хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.03.28

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Төв аймаг Аргалант сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаЦ.Энхбаатар99123257