Хөв дэлгэр хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2021.12.07

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Говь-Алтай Дэлгэр сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаЧ.Мөнхдалай89831587