Цэвэр хөрсний шим дундын хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.06.27

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Улаанбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаХ.Доржсүрэн99070813