Явын булаг хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.03.11

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаЦ.Наранцэцэг94305151