Өндөр сант тахилга хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2021.09.27

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Төв аймаг Эрдэнэсант сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаГ.Эрдэнэсант89831587