Дотоодын боловсруулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд 3000 орчим тонн ноолуур шаардлагатай байна

Дотоодын боловсруулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд 3000 орчим тонн ноолуур шаардлагатай байна

Дотоодын боловсруулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд 3000 орчим тонн ноолуур шаардлагатай байна