21.1 сая төл бойжиж байна

21.1 сая төл бойжиж байна
2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд төллөвөл зохих 29,2 сая толгой эх малын 77,1% буюу 21,9 сая эх мал төллөөд байна. Бод малын нийт хээлтэгчийн 52,1%, бог малын нийт хээлтэгчийн 78.8% нь тус тус төллөжээ. Мал төллөлтийн явц Баян-Өлгий аймаг 97.3%, Ховд аймаг 93% хамгийн өндөр хувьтай байгаа бол Өмнөговь аймаг 44.4% байна. Улсын хэмжээнд 21.9 сая төл хүлээн авч, 21.1 сая төл бойжиж, төл бойжилт 97%-тай байна. (67,4 мянган ботго, 514.6 мянган унага, 986.7 мянган тугал, 10.8 сая хурга, 8.6 сая ишиг)
Эх сурвалж: ХХААХҮЯам